Great Gun, s. r. o.

Záruční a jiné opravy - Postup při reklamaci

Záruční a mimozáruční opravy (Česká republika)

Záruční systém společnosti Great Gun s. r. o. umožňuje provádění záručních a mimozáručních oprav přímo u Great Gun s. r. o.

Místa, kde můžete uplatnit reklamaci

 • u vašeho prodejce, kde jste zbraň zakoupili, nebo přímo u Great Gun s. r. o. ve Tvrdonicích u Břeclavi.

Doporučené kroky před uplatněním reklamace

 • zjistěte si o jaký výrobek se jedná, jaké má výrobní číslo, kdy a kde byl výrobek zakoupen
 • zavolejte na Great Gun na tel. +420 603 939 033 nebo pošlete e-mail na adresu info@greatgun.eu
 • popište povahu vaší reklamace puškaři v Great Gun, který Vám poradí a doporučí řešení

Co potřebujete předložit při fyzickém uplatnění reklamace u Great Gun

 • samotné zboží a to v čistém stavu, zbraň musí být vybitá
 • osobní doklady
 • doklady, vyžadované zákonem (zbrojní průkaz a průkaz zbraně).

Co potřebujete předložit při fyzickém uplatnění reklamace prodejci

 • originál účtenky (paragonu) o nákupu, ze které je zřejmé, kdy a kde jsme zboží nebo službu koupili, s typovým označením výrobku a razítkem prodejny
 • originál záručního listu
 • samotné zboží a to v čistém stavu, zbraň musí být vybitá
 • osobní doklady
 • doklady, vyžadované zákonem (zbrojní průkaz a průkaz zbraně).